QuickTube og NMF Industries samles i én koncern

Fremover vil kunder hos NMF Industries og QuickTube opleve en større og mere strømlinet koncern. Beslutningen om at tage alt det bedste fra to stærke platforme og slå sammen til ét og skabe QuickTube – NMF Industries betyder rent praktisk, at kundegrupperne hos de to virksomheder fremover kan samle et helt produktionsforløb i ét setup.

“Vi har foretaget sammenlægningen, fordi vi vil lave et stærkere set-up end det, vi har i dag. De to virksomheder besidder hver for sig mange kompetencer og sammen kan vi levere pakkeløsninger, der gør det endnu nemmere for kunderne,” fortæller David Ellekær, CEO siden marts 2020.

Fusionen betyder rent praktisk, at funktionærstaben i QuickTube fysisk bliver sat sammen med NMF Industries og fremover vil varetage opgaver i det nye fælles QuickTube – NMF Industries. QuickTubes maskiner forbliver dog på nuværende produktionslokation.

Høje ambitioner
Fusionen betyder dog ikke, at der skrues ned for ambitionerne. Tværtimod oplever virksomhederne stor synergi ved skabe QuickTube – NMF Industries. Det giver nemlig samlet set en endnu større kontaktflade, mulighed for vækst, for at tiltrække nye kunder og servicere nuværende kunder endnu bedre.

“Vi ønsker således at brede vores forretning ud,” fortæller David Ellekær, der fremadrettet som direktør for den nye organisation vil satse på byggeriet, den generelle industri, offshore og maskinbyggere.

QuickTube – NMF har nu 65 ansatte på sine fabrikker i Odense og cirka 70 medarbejdere på fabrikken i Kina.

For yderligere information:

David Ellekær
CEO, Skovsager Group, del@nmf.dk,

QuickTube – NMF Industries