Dokumenteret kvalitet: QuickTube opnår ISO 9001:2015 certificering

Det var med stolthed at QuickTube d. 30. maj 2017 modtog sin ISO 9001 certificering. Certificeringen er i henhold til den gældende ISO 9001:2015 udgave, som har lederskab og risikovurdering i fokus, og dokumenterer, at virksomheden ledes efter moderne og international anerkendte ledelsesstandarder.

”Med certificeringen ønsker vi at sende et klart signal til markedet om vores ambitioner med hensyn til kvalitetsledelse og løbende forbedringer i hele vores organisation” fortæller fabrikschef Henrik Bøgh og fastslår: “Kvalitet, dokumentation og sporbarhed har for os altid været en helt naturlig forudsætning for at være leverandør til selv de mest krævende brancher. Nu har vi også fået papir på det, og det styrker blot vores image som en seriøs, ansvarlig og anerkendt leverandør”.